CENNIK

Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służą jedynie do szacunkowego wyliczenia kosztów danej usługi.

Cennik nie zawiera m.in. kosztów dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych związanych z powadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, ceny zależą od ilości księgowanych operacji oraz poziomu skomplikowania prowadzonej dzialalności.

CENNIK*

120 zł + 23% VAT Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów do 10 zapisów w miesiącu (każdy dodatkowy dokument 6 zł + 23% Vat)

60 zł +23% Vat Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

od 400 zł + 23% VAT Księgi Rachunkowe**

od 300 zł + 23% VAT Rozliczanie NGO (dokładna cena do ustalenia indywidualnie)

60 zł + 23% VAT Kadry i Płace za osobę/ za miesiąc

od 60 zł + 23% VAT sporządzanie rozliczeń rocznych

30 zł + 23% Vat składanie deklaracji ZUS (w tym obliczenie wysokości składki zdrowotnej)

od 300 zł + 23% Vat – sporządzenie sprawozdania finansowego (na ogół cena sporządzenia SF pokrywa się z ceną miesięcznego księgowania)

*W cenę prowadzenia ewidencji podatkowych wliczona usługa rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku podatników VAT 

**Cena prowadzenia Ksiąg Rachunkowych z ilością wpisów powyżej 30 operacji – do indywidualnego ustalenia.