Oferta Biura

Ewidencje Uproszczone

Obejmuje prowadzenie Karty Podatkowej, Ewidencji Ryczałtowej oraz innych ewidencji.

Prowadzenia ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego
  • księgowanie dokumentów w uproszczonej ewidencji ryczałtu
  • naliczanie podatku zryczałtowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
Rozliczanie podatku VAT
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
  • rozliczanie proporcji VAT
  • korekta VAT