Oferta Biura

Pełna Księgowość (Księgi Handlowe)

Obejmuje prowadzenie Pełnej Rachunkowości, ewidencji podatkowych i innych ewidencji wynikających z przepisów Ustawy o Rachunkowości.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • przygotowanie i dostosowanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • ustalanie wyniku finansowego
 • naliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji CIT i PIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzenie bilansu
 • sporządzenie rachunku zysku i strat
 • analiza finansowa jednostki (za dodatkową opłatą)
Rozliczanie podatku VAT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • korekty Vat