Nasza Oferta

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Obejmuje prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, w tym ewidencji podatkowej, ewidencji VAT, środków trwałych, przebiegu pojazdów i innych ewidencji wynikających z przepisów szczególnych.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • księgowanie operacji gospodarczych
  • ewidencja wyposażenia
  • ewidencja środków trwałych
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki miesięcznej (kwartalnej)
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji miesięcznych, kwartalnych i rocznych (w czasie trwania promocji – bezpłatnie)
Rozliczanie podatników VAT
  • rejestr zakupu i sprzedaży VAT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K
  • sporządzanie korekty VAT