Pakiety Ofertowe

Usługi Dodatkowe

Informacja na temat dodatkowych usług.

Usługi dodatkowe
  • sporządzanie druków związanych z otwarciem, zawieszeniem, zamknięciem, działalności gospodarczej, aktualizacją danych
  • sporządzanie pism o interpretacje podatkowe
  • pisanie pism wyjaśniających i korygujących, sporządzenie „Czynnego Żalu”
  • składanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS
  • przesyłanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego dokumentów ubezpieczeniowych i podatkowych
  • sporządzanie ewidencji wyposażenia, dowodów wewnętrznych, not korygujących, 
  • wysyłka JPK_VAT i innych deklaracji VAT
  • Rozliczanie pracy zagranicą